Lịch trình hàng năm

Trường tiếng Nhật MDI Tokyo

Tháng 4
 • Lễ nhập học
 • Bắt đầu kì học trước
 • Định hướng
Tháng 5
 • Giờ học ngoại khóa
 • Giải trí mùa xuân
 • Kiểm tra sức khỏe
Tháng 6
 • Kỳ thi giữa tháng
 • Kỳ thi du học Nhật Bản
Mt. Fuji
Tháng 7
 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật
 • Buổi hướng dẫn học tiếp lên
Tháng 8
 • Kì nghỉ hè
Tháng 9
 • Kỳ thi định kì
 • Nghỉ thu
Wind Chimes
Tháng 10
 • Lễ nhập học tháng 10
 • Lớp học kí sau bắt đầu
 • Định hướng
Tháng 11
 • Giờ học ngoại khóa
 • Kỳ thi du học Nhật Bản
Tháng 12
 • Kỳ thi giữa kỳ
 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật
 • Kỳ nghỉ đông
紅葉
Tháng 1
 • Giờ học ngoại khóa
Tháng 2
 • Buổi thi phát biểu
Tháng 3
 • Kỳ thi định kì
 • Lễ tốt nghiệp
 • kì nghỉ xuân