Thắc mắc

Thắc mắc xin vui lòng sử dụng mẫu dưới đây.

Người phụ trách trả lại sẽ trả lời. Cũng có thể gọi trực tiếp qua điện thoại.

Hãy cẩn thận nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động, điện thoại thông minh hoặc email miễn phí.

Chúng tôi có thể không gửi được email trả lời do cài đặt spam, cài đặt từ chối tiếp nhận, v.v. Vui lòng kiểm tra trang của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và đặt nó để bạn có thể nhận miền mdi-tokyo.jp.

Điện thoại [ Các ngày trong tuần 9: 00-17: 00 ]

địa điểm

Tòa nhà MDI 4-2-4 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116-0002, Japan