Khai trương vào mùa thu 2019 Arakawa-ku, Tokyo Khai trương vào tháng 10 năm 2019 với mục đích giáo dục tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế Chúng tôi có các giảng viên giàu kinh nghiệm để hỗ trợ đầy đủ cho phong tục và việc làm theo phong cách sống ở Nhật Bản
Trường tiếng Nhật M.D.I.Tokyo
Các ngày trong tuần 9: 00 ~ 17: 00

Chương trình học bổng trường tiếng Nhật M.D.I.Tokyo

M.D.I Scholarship System

Có học bổng cho học sinh khi nhập học và trong quá trình học tại trường
chi tiết xin vui lòng tham khảo link dưới đây
[ chế độ học bổng trường Nhật ngữ MDI Tokyo ]

Tháng 4 năm 2020 (tháng 4 năm 2020)

Đang theo học

Học bổng châu á eruesueichi 100,000yên nhật
1 năm 1 lần nhà trường sẽ trao học bổng cho 1 em học sinh đang theo học tại trường có thành tích học tập,tỷ lệ lên lớp ,thái độ trong giờ học tốt nhất.
Học bổng MDI 30,000 yên nhật
trao học bổng cho học sinh học tại trường trên 1
năm có thành tích học tập, tỷ lệ lên lớp,thái độ trong giờ học tốt nhất.
Học bổng chuyên cần theo kỳ MDI 6,000 yên nhật
dành cho học sinh trong 3 tháng liên tiếp không nghỉ học, không đi học muộn(năm 4 lần)
※đối tượng là du học sinh
Học bổng thành tích học tập tốt MDI 10,000 yên nhật
vào các kỳ kiểm tra cuối kỳ(năm 2 lần mùa hè ,mùa đông)học sinh có thành tích cao nhất lớp sẽ được trao học bổng
Học bổng chuyên cần MDI Áp dụng đối với học sinh liên tiếp nhận được học bổng chuyên cần ở các kỳ (1 năm 4 lần) tại buổi sinh hoạt học sinh sẽ trao tặng từ 1,000~3,000 yên nhật )
※sẽ có sự khác nhau tùy vào đợt