ký túc xá

Trường tiếng Nhật MDI Tokyo cung cấp ký túc xá sinh viên sạch sẽ và an toàn trong khi giảm chi phí.

Ký túc xá Arakawa


Vị trí: Tòa nhà MDI 4-2-4 Arakawa, Arakawa-Ku, Tokyo 116-0002, Japan

[ Phí ký túc xá ]
Phí ký túc xá trong 3 tháng JPY 38,000 / Mỗi tháng
Phí (3 tháng) JPY 114,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 20,000
Phí nhập phòng JPY 20,000
Phí quản lý JPY 5,000
Tổng cộng (2) JPY 159,000
Nếu bạn trả 6 tháng cho phí ký túc xá JPY 38,000 / Mỗi tháng
Phí (6 tháng) JPY 228,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 20,000
Phí nhập phòng JPY 20,000
Tổng cộng (2) JPY 268,000
 • Số tiền trên bao gồm các hóa đơn tiện ích (điện, nước, gas, internet). Đăng kí đưa đón chăn đệm và con dấu nộp riêng.
 • Tất cả các khoản thanh toán sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ trường hợp cá nhân.
 • Trường hợp vào ký túc xá trước ngày 15, tiền kí túc sẽ tính là 1tháng. Trường hợp vào kí túc sau ngày 15, tiền kí túc sẽ chia theo ngày đến hết tháng đó.
 • Kí túc xá các em không thể đổi phòng, tùy theo các độ rộng các phòng khác nhau số người từ 2 đến 8 người. Chung phòng bếp, máy giặt và phòng tắm nam nữ riêng biệt.
[ Trạm tầu điện gần nhất ]
 •  Tuyến JR Joban "Trạm Mikawashima" ... 7 phút đi bộ
 •  Tuyến Keisei "Trạm Shin Mikawashima" ... 9 phút đi bộ

Ký túc xá Koiwa


Vị trí: 3-24-5 Nishi-Koiwa, Edogawa-Ku, Tokyo 133-0057, Japan

[ Phí ký túc xá ]
Phí ký túc xá trong 3 tháng JPY 38,000 / Mỗi tháng
Phí (3 tháng) JPY 114,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 20,000
Phí nhập phòng JPY 20,000
Phí quản lý JPY 5,000
Tổng cộng (2) JPY 159,000
Nếu bạn trả 6 tháng cho phí ký túc xá JPY 38,000 / Mỗi tháng
Phí (6 tháng) JPY 228,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 20,000
Phí nhập phòng JPY 20,000
Tổng cộng (2) JPY 268,000
 • Số tiền trên bao gồm các hóa đơn tiện ích (điện, nước, gas, internet). Đăng kí đưa đón chăn đệm và con dấu nộp riêng.
 • Tất cả các khoản thanh toán sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ trường hợp cá nhân.
 • Trường hợp vào ký túc xá trước ngày 15, tiền kí túc sẽ tính là 1tháng. Trường hợp vào kí túc sau ngày 15, tiền kí túc sẽ chia theo ngày đến hết tháng đó.
 • Kí túc xá các em không thể đổi phòng, tùy theo các độ rộng các phòng khác nhau số người từ 2 đến 8 người. Chung phòng bếp, máy giặt và phòng tắm nam nữ riêng biệt.
[ Trạm tầu điện gần nhất ]
 •  Tuyến JR Sobu "Trạm Koiwa" ... 9 phút đi bộ
 •  Tuyến Keisei "Koisei Koiwa Station" ... 13 phút đi bộ

23 phút đi tàu từ ga Keisei Koiwa đến ga Shin Mikawashima

Ký túc xá Nishikawaguchi


Vị trí: 3-20-7 Minamicho, Warabi-Shi, Saitama 335-0003, Japan

[ Phí ký túc xá ]
Phí ký túc xá trong 3 tháng JPY 38,000 / Mỗi tháng
Phí (3 tháng) JPY 114,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 20,000
Phí nhập phòng JPY 20,000
Phí quản lý JPY 5,000
Tổng cộng (2) JPY 159,000
Nếu bạn trả 6 tháng cho phí ký túc xá JPY 38,000 / Mỗi tháng
Phí (6 tháng) JPY 228,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 20,000
Phí nhập phòng JPY 20,000
Tổng cộng (2) JPY 268,000
 • Số tiền trên bao gồm các hóa đơn tiện ích (điện, nước, gas, internet). Đăng kí đưa đón chăn đệm và con dấu nộp riêng.
 • Tất cả các khoản thanh toán sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ trường hợp cá nhân.
 • Trường hợp vào ký túc xá trước ngày 15, tiền kí túc sẽ tính là 1tháng. Trường hợp vào kí túc sau ngày 15, tiền kí túc sẽ chia theo ngày đến hết tháng đó.
 • Kí túc xá các em không thể đổi phòng, tùy theo các độ rộng các phòng khác nhau số người từ 2 đến 8 người. Chung phòng bếp, máy giặt và phòng tắm nam nữ riêng biệt.
[ Trạm tầu điện gần nhất ]
 •  Từ "Trạm Nishikawaguchi" trên Tuyến JR Keihin Tohoku ... 5 phút đi bộ

17 phút đi tàu từ ga Nishikawaguchi đến ga Tabata

Ký túc xá Higashinippori


Vị trí: 3-43-3 Higashinippori, Arakawa-Ku, Tokyo 116-0014, Japan

[ Phí ký túc xá ]
Phí ký túc xá trong 3 tháng JPY 40,000 / Mỗi tháng
Phí (3 tháng) JPY 120,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 25,000
Phí nhập phòng JPY 25,000
Phí quản lý JPY 5,000
Tổng cộng (2) JPY 175,000
Nếu bạn trả 6 tháng cho phí ký túc xá JPY 40,000 / Mỗi tháng
Phí (6 tháng) JPY 240,000
Phí cơ sở ký túc xá JPY 25,000
Phí nhập phòng JPY 25,000
Tổng cộng (2) JPY 290,000
 • Số tiền trên bao gồm các hóa đơn tiện ích (điện, nước, gas, internet). Đăng kí đưa đón chăn đệm và con dấu nộp riêng.
 • Tất cả các khoản thanh toán sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ trường hợp cá nhân.
 • Trường hợp vào ký túc xá trước ngày 15, tiền kí túc sẽ tính là 1tháng. Trường hợp vào kí túc sau ngày 15, tiền kí túc sẽ chia theo ngày đến hết tháng đó.
 • Kí túc xá các em không thể đổi phòng, tùy theo các độ rộng các phòng khác nhau số người từ 2 đến 8 người. Chung phòng bếp, máy giặt và phòng tắm nam nữ riêng biệt.
[ Trạm tầu điện gần nhất ]
 •  Tuyến JR Joban "Trạm Mikawashima" ... 4 phút đi bộ
 •  Tuyến Keisei "Trạm Shin Mikawashima" ... 12 phút đi bộ